logo1.gif (4780 bytes)HAVS Statistics by Mining Occupation                                 HAVS Industry Statistics

 
logo1.gif (4780 bytes)
   Back to News      HAVS Industry Statistics